חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין מאמרים חברות תכנוני מס

תכנוני מס - קיזוז הפסדים בין חברה מפסידה לחברה רווחית

כאשר נרכשת חברה אשר לה הפסדים צבורים לצורכי מס הכנסה ולגוף קשור קיימים רווחים לצורכי מס הכנסה, ניתן במקרים מסויימים לנצל הפסדים אלו מול רווחי הצד הקשור וזאת על ידי העברת דמי ניהול מהחברה הרווחית לחברה המפסידה. מס הכנסה אינו מתיר בדרך כלל העברת דמי ניהול בין שתי החברות או בין צדדים קשורים וזאת בטענה שמדובר בנסיון לקיזוז הפסדים בין שתי החברות. מפסקי הדין שנידונו בבתי המשפט ניתן להעלות כמה קריטריונים לגבי אפשרות קיזוז ההפסדים מול הרווחים :

דמי הניהול צריכים להשתלם ולהצבר במהלך השנה . לא ניתן להעביר פקודה על ידי הנהלת החשבונות בסוף שנה של דמי ניהול רטרואקטיבית.

חייב להיות הסכם דמי ניהול בין שתי החברות המפרט את השרותים הניתנים בתמורה לדמי הניהול, אופן התשלום ועיתויו. יישום ההסכם צריך להתבצע בפועל על פי כל תנאי ההסכם בין החברות לרבות תשלומים והשירותים הניתנים. דמי הניהול צריכים להיות סבירים בהתאמה לשעות ולהיקף שרותי הניהול הניתנים לחברה המפסידה. · צריך להראות צורך ממשי בשרותי ניהול בחברה המפסידה כולל ישיבות דירקטוריון שרותי ניהול שניתנים בפועל כמו הנהלת חשבונות, מזכירות, גביה ועוד. · בפס"ד רובינשטיין (ע"א 3415/97) נקבע כי במקרים ספציפיים ניתן יהיה לקזז הפסדים בין שתי החברות וזאת כאשר נירכש שלד בורסאי, חברה לשיקום, הוצאת מתחרה מהשוק, במקרים שקיים הגיון עסקי במהלך של רכישת החברה והמהלך לא נראה כעסקה מלאכותית שמטרתה שימוש בהפסדים של החברה הנרכשת.

פסקי דין רלוונטיים:
ע"א 761/77 אבנעל נ' פשמ"ג
ע"א 3415/97 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' יואב רובינשטיין ושות' חברה לבנין פיתוח ומימון בע"מ
ע"א 615/85 פ"ש חיפה נ' א.ח.א. גולדשטיין בע"מ
ע"א 2/69 לה נסיונל חברה לביטוח בע"מ נ' פ"ש ת"א
ע"א 11/74 פשמ"ג נ' אולפני הסרטה בישראל בע"מ