חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין מאמרים חברות האם כדאי להתאגד כחברה בעמ

האם כדאי להתאגד כחברה בע"מ?

קיימים יתרונות וחסרונות לצורת ההתאגדות כ;ברה בעירבון מוגבל. עצמאים ושכירים בעלי הכנסות גבוהות שוקלים להתאגד כחברה משיקולי:

  • מיסוי
  • ישות משפטית נפרדת והגבלת אחריות
  • עלויות
  • שיקולים נוספים שאינם כספיים

שיקולי מיסוי

החל משנת 2005 השתנו שיעורי המס בחברה וביחיד כך שאחוז מס החברות יורד בהדרגה מ – 34% בשנת 2005 ל – 30% בשנת 2007.לצורך משיכת הכספים מהחברה נדרשים בעלי מניות לשלם מס על דיווידנד בשיעור של 25%. המס המרבי על עצמאי שהגיע ל – 64% יורד ל – 49% החל משנת 2005. רווחים שמושקעים בחברה ואינם נמשכים לבעלי מניות ממוסים במס חברות בלבד שהוא נמוך מהמס המרבי החל על עצמאי ולכן רווחים גדולים יותר יושקעו בחזרה בחברה.קיזוז הפסדים מול רווחים עתידיים נוחה יותר במישור היחיד בתנאים מסוימים.מס רווחי הון ומס שבח בעת מכירת מקרקעין עומד על 25% במישור היחיד ואילו רווח הון או שבח בחברה מתווסף מס על חלוקת דיווידנד.

ישות משפטית נפרדת והגבלת אחריות

המחוקק ייצר ישות משפטית נפרדת בצורת חברה בעירבון מוגבל אשר בעלי מניותיה אינם ערבים לחובות החברה מעבר להון המניות הנפרע.בית המשפט משתדל לשמור על הפרדת החברה מבעלי מניותיה ורק במקרים מסוימים כגון מעשים פליליים שנעשו בחברה מחויבים בעלי מניות החברה בתשלום חובות החברה. בנקים אשר מלווים כספים לחברות בעירבון מוגבל דורשים בחלק מהמקרים מבעלי המניות ערבויות אשיות לחובות החברה או שעבוד נכסים לטובת האשראי שנלקח מהבנק.

עלויות

התאגדות כחברה מחייבת ניהול מערכת חשבונאית כפולה , מינוי רואה חשבון ועורך דין, תשלום אגרת רשם החברות אחת לשנה והגשת דוחות במתכונת של חברה לרשויות השלטון. כל הטיפול המתואר מעלה את העלויות באחזקת חברה ומסתכם בעשרות אלפי ₪ בשנה. עצמאי בעל עסק גדול חייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה. המדובר בעסקים יצרניים או סיטונאיים או קמעונאיים, שמחזורם השנתי (כולל מע"מ) עלה על סך של 3 מיליון ש"ח בשנת 2003 ( 250,000 ₪ לחודש) או שמספר עובדי העסק עולה על מינימום שנקבע (בקמעונאים 4-5 מועסקים),  וכן המדובר בעסקים נותני שירותים כגון הובלות והסעות, מסעדות, שירותי אחזקה וכדומה, אשר מחזורם הכספי השנתי עלה בשנת 2003 על סך של 1.7 מיליון ₪ ( 141,666 ₪ לשנה כולל מע"מ).לגבי עצמאים המחויבים בניהול חשבונות דו צידית לא יהווה שיקול זה גורם בעת בדיקת השיקולים של התאגדות כחברה. לניהול חשבונות בשיטה הכפולה קיים יתרון רב בשליטה בכספים בעסק ובקרה פיננסית טובה יותר.

שיקולים נוספים שאינם כספיים

פעילות עסקית במסגרת חברה נשמעת יותר מכובדת מפעילות עסקית כעצמאי ולכן עסקים רבים מעדיפים פעילות במסגרת זו. כאשר קיימים כמה שותפים לעסק עדיף לפעול כחברה היות ותקנון החברה מהווה חוזה בין בעלי המניות והחברה דבר שמסדיר את ענייני ניהול החברה ועוד עניינים בין בעלי מניות החברה. החיסרון הגדול של חברה הנו בעת הרצון להפסיק פעילות ולסגור את העסק, במצב של פעילות שאינה במסגרת חברה ניתן להפסיק את הפעילות מייד ללא עלויות או צעדים נוספים, לעומת זאת הפסקת פעילות במסגרת חברה אינה פשוטה ולעיתים מחייבת פרוצדורה של פרוק מרצון והסכמת בית משפט.

לסיכום

קיימים שיקולים רבים בעת ההחלטה באם לפעול במסגרת של חברה בעירבון מוגבל או כעצמאי. רצוי לשקול את היתרונות והחסרונות בכל מסגרת התאגדות ולהתאים את צורת ההתאגדות לאופי העסק, היקפו, פוטנציאל ההתרחבות, עלויות ועוד. יעוץ מעורך דין או רואה חשבון יכול לעזור מאד בהחלטה זו ולמנוע טעויות בתחילת הדרך.