חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין חקיקה מקרקעין חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ'ח 1998