חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין סימני מסחר רישום סימן מסחר

סימני מסחר

סימני מסחר

 • דגשים בעת רישום סימני מסחר.

  רישום סימני מסחר לצורך שמירה על סימן ההיכר שלי. אדם בעל סימן (מילה; צרוף מילים; אותיות; דמות; צרוף של מילים, אותיות ודמות, צליל ) המשמש אותו לסימון סחורה המיוצרת או משווקת על ידו, או שרות הניתן על ידו, יכול לרשום סימן זה כסימן מסחר. סימן מסחר הוא הגנה הניתנת ע"י רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בהתאם לפקודת סימני מסחר. אופן הרישום. בקשה לרישום סימן מוגשת לרשם סימני מסחר, לבקשה מצרפים אגרה בסך 922 ₪ לכל סיווג בו מעוניינים לרשום את סימן המסחר.
  למאמר המלא

 • פקודת סימני המסחר

  בפקודה זו - "סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;
  "סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;
  "סימן מסחר בין-לאומי" - סימן מסחר שרשום בפנקס הרישום הבין-לאומי, בהתאם להוראות הפרוטוקול ותקנות מדריד;
  "סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל" - סימן מסחר בין-לאומי שהוא גם סימן מסחר רשום שנרשם בהתאם להודעה שקיבל הרשם לפי סעיף 56ה;
  "סימן מסחר לאומי" – סימן מסחר רשום, שנרשם בהתאם לבקשה לפי סעיף 17;
  למאמר המלא

 • רישום סימני מסחר

  בפקודה זו - "סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או
  רישום סימני מסחר מתנהל על פי פקודת סימני המסחר (נוסח חדש) תשל"ב- 1972, ותקנות סימני המסחר, 1940, כפי שתוקנו ב- 1972.
  ישראל חברה באמנת פריס להגנת רכוש תעשייתי, אמנת מדריד למניעת ציוני מוצא כוזבים, אמנת ניצה לסווג הבינלאומי של מוצרים והשרותים, ואמנת ליסבון להגנת כינויי מקור, כולם כפי שתוקנו בשטוקהולם ב- 1967.
  כל אחד הטוען שהוא בעל סימן מסחר או סימן שרות הנמצא בשימוש בישראל או שיש כוונה להשתמש בו בישראל, רשאי להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בישראל.
  למאמר המלא