חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין מאמרים החזר מס החזר מס

החזרי מס

חישוב חבות המס לנישום נעשה כל שנה לגבי ההכנסות שנבעו לנישום במהלך אותה שנה מיום 1.1.X – 31.12X . מעסיק מחויב לנכות במקור מס הכנסה לאותם שכירים בעסקו, ולהעביר את הניכוי לשלטונות מס הכנסה. במקרים רבים נעשה ניכוי מס ביתר ולכן קיימת זכות לאותו שכיר להגיש בקשה להחזר מס ששולם ביתר. חישוב המס נעשה על בסיס שנתי ולכן לפעמים במהלך השנה ניכוי המס אינו מדויק ואז נוצרים החזרי מס.

קיימות סיבות רבות הגורמות לניכויי מס הכנסה ביתר, ולכן שכירים רבים זכאים להחזר מס. להלן מספר גורמים המשפיעים על חישוב מס ההכנסה במהלך השנה :

 1. עבודה ביותר ממקום עבודה אחד - בד"כ כאשר מועסק אדם בכמה עבודות,אגף מס הכנסה מבקש לבצע תיאום מס הכנסה. ניכוי מס ההכנסה אצל המעסיק מבוצע על פי האישור שנתקבל ממס הכנסה. אישור זה לפעמים אינו מדויק היות ובמהלך השנה יכול להשתנות גובה השכר , ותנאים נוספים המשפיעים על ניכוי מס ההכנסה במהלך אותה שנת מס.
 2. הפקדות כעמית עצמאי בקופות גמל – בחלק מהמקרים מפקידים עובדים שכירים כספים בקופות גמל כעמית עצמאי שלא דרך מקום העבודה. הפקדות אלו יכולות ליצור זיכויים/ניכויים במס הכנסה אשר אינם נלקחים בחישוב המס במהלך השנה ולכן יכול שנוכה במהלך שנת המס מס הכנסה ביתר.
 3. ביטוח חיים ומשכנתאות- לשכירים רבים קיימים פוליסות ביטוח חיים כעמית עצמאי שלא דרך השכר. בנוסף כאשר אדם לוקח משכנתא לקניית דירה, ובנק מחייב את בעלי המשכנתא לבטח בביטוח חיים. הפקדות בביטוחי חיים אלו אשר אינם נלקחים בחישוב המס במהלך השנה יכולים ליצור החזר מס.
 4. נקודות זיכוי וילדים – אחד המרכיבים החשובים בחישוב חבות מס הכנסה הנם נקודות הזיכוי המגיעים לכל תושב ישראל. נקודות הזיכוי מקנים זיכוי מתשלום מס הכנסה כאשר הדבר תלוי בתושבות בישראל, מין הנישום, מספר ילדים ועוד. לפעמים חשב השכר בחברה בה אנו מועסקים טועה שלא בכוונה ומחשב פחות נקודות זיכוי מהדרוש על פי חוק. טעות זו יכולה ליצור החזר מס.
 5. נקודות זיכוי לעולה חדש – לכל עולה חדש מגיעות מספר נקודות זיכוי במהלך השנים הראשונות מעלייתו. לפעמים עולים אינם מודעים לכך וגם מעסיקים ולכן מנוכה מס הכנסה ביתר. נקודות זיכוי אלו בגין עולה חדש אינם נלקחות בחישוב המס במהלך השנה ולכן קיים סיכוי שצירופם לחישוב חבות מס ההכנסה ייצור החזר מס.
 6. תשלומים עבור פרמיה לאובדן כושר עבודה – יותר ניכוי בשל תשלומי יחד לביטוח בפני אבדן כושר עבודה בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 32 (14), בכפוף לתקרה של 2.5% מההכנה החייבת מעסק, משלח יד או משכורת. ניכוי זה יכול ליצור החזר מס.
 7. זיכוי חייל משוחרר - חייל משוחרר זכאי ל 1/6 נקודת זיכוי במשך 24 החודשים הראשונים מהשחרור, וזאת באם שירת לפחות 24 חודשים. מי ששירת בצה"ל פחות מהתקופה הזו זכאי 1/12 נקודת זיכוי לתקופה האמורה.
 8. תרומות במהלך שנת המס – אדם שתרם כספים במהלך שנת המס למוסדות מוכרים לצורך תרומות זכאי לזיכוי נוסף בגין התשלום עבור תרומות. זיכוי זה יכול ליצור החזר מס.
 9. זיכוי בגין יישובים מסוימים - קיימים ישובים מסוימים אשר בגינם ניתן זיכוי נוסף ממס.
 10. זיכוי בעד הוצאות החזקה במוסד – קיים זיכוי נוסף עבור החזקה של ילד, בן זוג, או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בגד ילד מפגר.
 11. זיכוי בעד ילדים נטולי יכולת - מי שהיה לו או לבן זוגו ילד משותק , עיוור, או מפגר בשנת המס, שכאי לשתי נקודות זיכוי בעד כל ילד.
 12. גורמים נוספים – קיימים גורמים נוספים הגורמים להחזרי מס הכנסה בשנים מסוימות , רצוי לפנות למי שמתמחה בכך .