חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין מאמרים החזר מס בדיקת החזר מס

החזר מס

בשנים האחרונות יותר אנשים מבינים שמס הכנסה חייב להם כסף והם זכאים לחזר מס. החזר מס נוצר כאשר במהלך שנת המס שולמו תשלומי מס הכנסה ביתר, ולצורך קבלת ההחזר נאלץ הנישום להגיש בקשה להחזר מס הכנסה (טופס 135). את הזכאות להחזר מס אנו בודקים לפני הגשת הבקשה , ורק אם קיים החזר מס אנו מגישים בקשה להחזר. כל אדם ששילם מס ביתר בשנת מס מסוימת זכאי להחזר ממס הכנסה. ההחזרים נובעים בעיקר מהחלפת מקום עבודה במהלך השנה, זיכויים וניכויים שלא נלקחו בחשבון בעת חישוב המס במהלך השנה ועוד גורמים המשפיעים על חבות המס שאינם ידועים לרוב ציבור השכירים .

אנשים רבים שלא האמינו שמס הכנסה מחזיר כספים לפעמים ולא רק לוקח , הגישו בקשה להחזר מס והופתעו לקבל אלפי שקלים החזר. מהיום גם אתם יכולים לברר באם מגיע לכם החזר מס.לצורך הגשת הבקשה צריך לצרף אישורים על ריכוז משכורת שנתית (טופס 106), גמלאות ומתקבלות במהלך השנה, דמי אבטלה, טפסי פיצויים באם נתקבלו ממקום העבודה (טופס 161) ואישורים נוספים מחברות ביטוח, אישורים רפואיים על נכויות , קופות גמל ועוד.

סעיף 159 א' קובע שהחזר המס יבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם. לצערנו, אגף מס הכנסה מתקשה לעמוד במועדים שהוזכרו לעיל, ולכן החזר מס יכול להתבצע גם תוך שנה מיום הגשת הדו"ח. כמו כן חשוב לקחת בחשבון את התקופה של הכנת דו"ח. כל סכום ההחזר יוחזר בתוספת ריבית והצמדה מתום השנה בגינה הוגש ההחזר. סעיף 160 (ב) לפקודת מס הכנסה קובע כי החזר המס צמוד ונושא ריבית שנתית בשיעור של 4%. הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממס. ניתן להגיש בקשה להחזר מס הכנסה כמה שנים אחורה. הגשת דו"חות למס הכנסה וקבלת החזרי מס מוגבלת בתקופה וניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים מתום שנת המס לגביה הוגש דו"ח על הכנסות. החזר המס אמור להתבצע ישירות לחשבון הבנק של הלקוח.

הגשת דו"ח להחזר מס באמצעות חברה המתמחה בהחזרי מס מקנה יתרון רב היות ומי שמכין את הדוח ממקסם את אפשרויות קבלת החזר המס, והבדיקה לגבי הזכאות יסודית ומקצועית. גם לאחר קליטת הדוח להחזר מס על ידי מס הכנסה, צריך לבדוק שכל הפרטים שהוגשו נקלטו נכון ולא נפלו טעויות בעת הקליטה.